Raport alternativ de evaluare - Strategia de dezvoltare a învățământului vocațional tehnic 2013-2020

În 2013, Moldova a adoptat strategia pentru dezvoltare a învățământului vocațional tehnic, până în 2020, care prevede modernizarea și eficientizarea furnizării învățământului profesional tehnic în moduri care să satisfacă nevoile actuale și viitoare ale pieței forței de muncă pe piață.

Obiectivul general al acesteia este să poziționeze ÎPT ca contribuitor la competențele necesare, pentru a face țara competitivă la nivel regional și european, pornind de la premisa că calitatea educaţiei profesional tehnice determină în mare măsură dezvoltarea economiei naţionale bazată pe cunoaştere şi inovare şi creeazăoportunităţi pentru realizarea deplină a potențialului fiecărui cetăţean. Obiectivul general este defalcat în obiective subordonate interconectate, cum ar fi reformarea legislației, potrivirea ofertei și a cererii de competențe, optimizarea rețelei furnizorilor ÎPT, actualizarea conținutului ofertei ÎPT și promovarea ÎPT ca o alegere viabilă de studiuÎPT este bine reprezentat la nivelul secundar superior, iar înscrierile în programele profesionale au crescut, ajungând la 48,7% în 2017, comparativ cu 35,4% în 2012.

Raportul de față oferă o analiză alternativă a documentului strategic dedicat dezvoltării sistemului de învățământ vocațional/tehnic, cu un accent de bază fiind pus pe analiza gradului de realizare a SDIVT și impactul acesteia asupra tinerilor beneficiari ai serviciilor de educație oferit de către acest sistem.

Scopul raportului este de a evalua din perspectiva tinerilor capacitatea, relevanța și incluziunea SIVT, inclusiv a aspectelor ce ţin de tranziția tinerilor pe piața muncii, relevanța abilităților și competențelor obținute. Raportul susține eforturile MECC și a partenerilor de dezvoltare din ultimii 6 ani în implementarea SDIVT și consolidarea capacităților actorilor guvernamentali, în procesul de bugetare și implementare a politicilor vocaționale la nivel central și local.

 

Raport Evaluarea SDIVT (PDF)