Asociația Obștească INVENTO este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, înființată în anul 2011 în scopul promovării dezvoltării socio-economice și justiției sociale. Organizația contribuie la capacitarea umană prin elaborarea și implementarea unor programe în domeniul: justiției, economiei sociale, educației și bunei guvernări.

 

O direcție de activitate a organizației este asigurarea accesului la justiție. În acest sens, INVENTO desfășoară proiecte ce au drept scop eficientizarea serviciilor din justiție și îmbunătățirea accesului la justiție a populației, în special din grupurile vulnerabile și marginalizate. Acest scop este realizat prin proiecte ce vor spori capacitățile profesioniștilor din sistemul justiției de a furniza servicii calitative, consolidarea societății civile și a inițiativelor din justiție,  cât și creșterea nivelului de cunoștințe juridice a populației marginalizate. 

 

Din martie, 2020, INVENTO este partener de implementare al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) în cadrul proiectului Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova (în continuare – Proiect), realizat cu finanțarea Suediei.

 

În acest context, organizația va contribui la realizarea obiectivului 2 al Proiectului, asigurând consolidarea capacităților profesioniștilor din sistemul justiției, pentru realizarea coordonată a actului justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru grupurile vulnerabile la nivel subnațional. În acest sens, AO INVENTO își propune dezvoltarea unei platforme de e-Learning (MOODLE).

 

INFORMAȚII GENERALE

MOODLE (din engl. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) reprezintă cea mai populară platformă pentru implementarea programelor de învățare la distanță, focusată pe interacțiune și construirea colaborativă a conținutului educațional, care este în continuă dezvoltare.

e-Learning este procesul prin care studenții asistați de profesori sau individual asimilează cunoștințe și deprinderi noi în conformitate cu obiectivele didactice, utilizând metode de instruire specifice și conținuturi educaționale prezentate în format digital cu un grad mare de interactivitate.

e-Learning înglobează metode și tehnici tradiționale sau moderne și folosind tehnologii IT&C (procesare multimedia și comunicare sincronă sau asincronă) conduce subiectul care îl utilizează, la obținerea unei experiențe în înțelegerea și stăpânirea de cunoștințe și îndemânări într-un domeniu al cunoașterii.

 

PROBLEMELE CURENTE, SCOPUL ȘI OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII PLATFORMEI MOODLE

 

Dezvoltarea platformei de e-Learning (MOODLE) face parte din Programul de consolidare a profesioniștilor din sectorul justiției, activitate realizată în cadrul proiectului “Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Invento și IRP, cu suportul financiar al Suediei. 

 

Dinamica dezvoltării societății și necesitatea de reziliență și adaptare la situații de criză (precum pandemia generată de COVID-19) ridică în fața sistemelor de formare probleme care necesită soluții pe termen lung. În vederea asigurării unui standard ridicat, de calitate, al serviciilor de formare furnizate în cadrul programului, dar și după finalizarea acestuia, se impune schimbarea paradigmei tradiționale cu o paradigmă nouă, în cadrul unei formări permanente, descentralizate, în a cărei interfață, pe lângă formator, să intervină o gamă largă a posibilităților oferite de tehnologia informației și comunicării.

 

În acest sens, INVENTO își propune dezvoltarea unei platforme de e-Learning (MOODLE), care va asigura sustenabilitatea Programului de consolidare a profesioniștilor din sectorul justiției.

 

În același timp, platforma va contribui la îmbunătățirea calității actului de formare, prin intermediul acesteia urmând să fie pregătite acțiuni de formare complementare formărilor în format clasic, față în față. Platforma MOODLE va oferi posibilitatea de a încărca cursuri în format video, acompaniate de materiale scrise și teste de evaluare a competențelor, culminând cu generarea unui certificat de validare a cursului.

 

SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI

 

Compania de producție va lucra la direct cu echipa INVENTO, sub supravegherea PNUD Moldova. Compania de producție va înregistra cursurile video într-un studiou special amenajat și dotat tehnic corespunzător.

 

În cadrul Proiectului “Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” este preconizată elaborarea și desfășurarea cursurilor de instruire în format video, pentru asigurarea sustenabilității programului de consolidare a competențelor profesioniștilor din sectorul justiției, cu încărcarea ulterioară a acestuia pe platforma de e-Learning (MOODLE).

Sarcina companiei de producție va fi să filmeze, editeze și monteze materialelor video, pentru subiectele de curs pe care le va înregistra, pentru a putea fi plasate ulterior pe platforma de e-Learning (MOODLE).

 

CALIFICARE ȘI ABILITĂȚI (PROFILUL COMPANIEI DE PRODUCȚIE):

 

  • Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul  producției de materiale video.
  • Persoană juridică rezidentă pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Experiența de lucru anterioară în prestarea serviciilor similare va constitui un avantaj.

 

MODALITATEA DE DEPUNERE A OFERTELOR

 

Companiile de producție sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente:  

  • Scurtă descriere a organizației;
  • Certificatul de înregistrare a companiei;
  • Portofoliul clienților;
  • Portofoliul experienței de prestare a serviciilor similare (va constitui un avantaj);
  • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL la cota TVA 0%);
  • Alte documente sau recomandări relevante (după disponibilitate).

 

Pentru detalii adiționale, vă invităm să consultați: Termenii de referință.

 

Ofertele urmează să fie expediate până pe 28 mai 2021, ora 19:00, la adresa de email: office@invento.md 

 

A.O. INVENTOpromovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

 

Posibile întrebări de clarificare în legătură cu prezentarea ofertelor pot fi adresate la email-ul: ion.sandu@invento.md (persoana de contact: Ion Sandu - Asistent de proiect).